Visszajelzés: Ioann Atya, a budapesti pravoszláv templom vezetője

A modern ember élete során óriási erőfeszítéseket tesz azért, hogy megőrizhesse alapvető emberi józanságát. Az egész világ, amelyben elünk abból áll, hogy naponta választani kell jó és rossz között; a hatalmas technikai fejlődés súlyos teherként nehezedik az emberi lélekre és testre.

Az ember a lélek megtestesítője, Isten képmása. Á bűnbeesés miatt viszont, amikor az em-ber úgy döntött, hogy elkülönül Istentől és önálló módon kíván élni, önhatalmúlag a szenve-désre kárhoztatta magát. Áz Úr nem akarja az ember szenvedését, sőt: megszabadítja szenve-déseitől, ha hőn szeretett alkotása, az ember vele együtt kíván cselekedni. Segít Istennek ab-ban, hogy visszaállítsa eredeti állapotába elrontott természetét.

A bűnbeesés során az ember vesztett teljességéből. Olyan nagyszerű edényhez hasonlatos, amely sok-sok apró szilánkra esett szét. Életünk célja az, hogy Isten segítségével helyreállít-suk ezt a teljességet.

A teljesség újrateremtését azon bűneink gátolják, amelyek a gyűlölet, az irigység, a rátarti-ság, az agresszió során keletkeznek, no meg akkor, amikor hozzátartozóink felett kívánunk uralkodni, E bűnös szenvedélyek nemcsak a mi lelkünket zúzzák szét, hanem a testünket is. Az embernek, s különösen a ma emberének rettenetes azt tapasztalnia, hogy tulajdon teste megsemmisü1. Hatalmas haszon származik az „egészségiparból”, amely a modern fogyasztó-ból rengeteget présel ki, mégsem hozza meg számára a beígért egészséget! Csak Isten segít-ségével képes súlyosan beteg lelkét rendbe hozni oly módon, hogy megszokott bűnös élet-módját és önmagát átformálja. A legnagyobb győzelem: az önmagunkon, a szenvedélyeinken aratott diadal, amelyet szem előtt kell tartanunk, s amelyről nem szabad megfeledkeznünk. Ha a testünket és lelkünket megsemmisítő szenvedélyeinknek, rossz szokásainknak nem szabunk gátat, akkor az ember elveszíti az Istentől kapott lehetőségét. Hiszen az Alkotótól kapott te-hetségünket kamatoztatnunk kell. Lelki egészségünk érdekében már teljesítettük is első fel-adatunkat, ha észrevettük, hogy emberi választásunk téves. Veszélyes az a szakadék, amely elott állunk. Fel kell hagynunk életünk ostoba vesszőfutásával. Gondoskodjunk magunkról, közeli hozzátartozóinkról, ebben rejlik gyógyulásunk, mostani veszélyes illúzióinktól való megszabadulásunk záloga.

Ioann Atya
a budapesti pravoszláv templom vezetője